Onze werkwijze

Welkom

Welkom op de website van Huid- en oedeemtherapie Oldenburger. Op onze website vertellen wij u meer over huidtherapie, en geven wij uitleg over de verschillende huidaandoeningen en over onze behandelmogelijkheden. Neem contact met ons op indien u een afspraak wilt maken voor een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek.

Afspraak maken

U kunt een afspraak met ons maken door tijdens de openingstijden telefonisch contact op te nemen. Of stuur ons een mail via infohuidtherapie@goedridderkerk.nl of via het contactformulier. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Intakegesprek

Tijdens de eerste afspraak zal een intakegesprek gehouden worden. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend en duurt gemiddeld 30-45 minuten. Tijdens dit gesprek vraagt de huidtherapeut naar uw klachten, verwachtingen, algemene gezondheid enzovoort. Het behandelgebied wordt onderzocht en er worden vragen gesteld betreffende uw medische voorgeschiedenis. Ook worden metingen verricht en indien nodig foto’s gemaakt. Aan de hand van deze gegevens komen wij samen met u tot een persoonlijk behandelplan. Wanneer u zonder verwijsbrief komt, zullen wij  het eerste consult beginnen met een screening. Daaruit kan worden besloten met onderzoek verder te gaan of dat eerst de huisarts moet worden geconsulteerd, alvorens wij de behandeling kunnen starten.

Wanneer u besluit met de behandeling te willen starten, verleent u door middel van een behandelovereenkomst toestemming aan ons. Doorgaans wordt deze toestemming schriftelijk bevestigd en wordt een informed consent ondertekend. Hiermee laat u weten bekend te zijn met het behandelplan, de risico’s en gevolgen en de adviezen betreffende de behandeling en nazorg. Het is belangrijk om dit document goed door te lezen. Door het ondertekenen hiervan verklaart u dat u de gegeven informatie en adviezen goed hebt begrepen. Stel gerust vragen aan uw huidtherapeut.

Locatie

De meeste behandelingen vinden plaats in de behandelruimte in Ridderkerk of Papendrecht, maar een behandeling kan ook in een verpleeghuis, instelling of aan huis worden uitgevoerd wanneer de huisarts of medisch specialist dit nodig acht.

Evaluatie

Tijdens en aan het einde van het behandeltraject worden de behandelresultaten geëvalueerd. Indien nodig wordt de behandeling bijgesteld of gestaakt.

Annuleren of wijzigen van de afspraak

Meldt u zich bij verhindering telefonisch of per email (infohuidtherapie@goedridderkerk.nl) zo snel mogelijk, maar minimaal 24 uur voor deze afspraak af. Indien u een afspraak op maandag heeft, verzoeken wij u om zich op vrijdag vóór 12 uur af te melden.

Wanneer u niet op de afspraak verschijnt of uw afspraak niet binnen 24 uur heeft afgezegd, zullen wij genoodzaakt zijn de kosten hiervan in rekening te brengen.  Deze kosten bedragen 50% van het behandeltarief. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Betaling

Voor oedeemtherapie en het aanmeten van therapeutisch elastische kousen geldt dat de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor alle overige behandelingen krijgt u direct na de behandeling een factuur mee, (of per email), die u vervolgens zelf in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag dient direct na de behandeling contant op per pin betaald te worden.

Kwaliteitseisen

Huidtherapeuten voeren een klant-ervaringsonderzoek uit, er kan u gevraagd worden of u hieraan mee wilt werken. U ontvangt dan een ‘PREM vragenlijst’ via Qualiview. Deze anonieme informatie geeft verbeterinzichten aan uw huidtherapeut en kan een verplicht onderdeel zijn in de contractering tussen de huidtherapeut en zorgverzekering.

Onze huidtherapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse Verenging van Huidtherapeuten. Tevens staan zij geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Stagiaires

Wij zijn een stage verlenend bedrijf. Wenst u zonder stagiaire behandeld te worden dan kunt u dit aangeven en zullen we hier rekening mee houden.