Verwijzing en vergoedingen

Is een verwijsbrief nodig?

U kunt uit eigen beweging een afspraak maken bij de huidtherapeut, daar is geen verwijzing voor nodig. Een paramedicus zonder verwijzing bezoeken heet directe toegang. Sinds 2011 is directe toegang voor de patiënt naar de huidtherapeut mogelijk, wat inhoudt dat er geen verwijzing van arts of specialist meer nodig is.

Ik heb geen verwijsbrief

Wanneer u zich zonder verwijzing wendt tot de huidtherapeut, zal de intake met onderzoek worden uitgebreid met een screeningsonderzoek. Tijdens de screening stelt de huidtherapeut vragen over uw algehele gezondheid en het huidprobleem waarmee u komt. Het kan zijn dat u toch eerst door uw huisarts moet worden gezien of er aanvullende informatie moet worden opgevraagd alvorens de huidtherapeut de behandeling kan starten.

Als u door de huisarts of medisch specialist bent doorverwezen, is deze screening niet nodig.

Mijn zorgverzekeraar vraagt toch om een verwijsbrief

Ondanks de wettelijk bepaalde directe toegankelijkheid kan het zijn dat uw zorgverzekeraar een verwijzing van de arts of specialist vraagt. Volgens de aanspraak zorgverzekeringen (basiszorg) zal de zorgverzekeraar moeten kunnen vergewissen dat u voor een juiste medische indicatiestelling onder behandeling bent genomen. De zorgverzekeraar vraagt in die gevallen vaak om een verwijzing van huisarts of medisch specialist.

Raadpleeg altijd uw polisvoorwaarden om na te gaan welke eisen uw zorgverzekeraar stelt om tot vergoeding over te gaan.

Wat is het eigen risico?

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van zorg die valt onder de basisverzekering, komt het eigen risico in beeld. Het verplicht eigen risico is door de overheid bepaald, verreweg de meeste zorgverzekeraars houden dit bedrag van 385 euro aan. Een enkeling hanteert vrijwillig een lager eigen risico.
Het ‘eigen risico’ betekent dat er bepaalde zorgkosten eerst voor eigen rekening komen tot een bepaald bedrag. Pas wanneer er aan dit bedrag voldaan is komt u voor vergoeding in aanmerking. Hoewel het verplicht eigen risico door de overheid bepaald is, kunt u wel kiezen voor een vrijwillig eigen risico. De kosten voor de maandelijkse zorgpremie vallen dan vaak lager uit. Huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg tellen niet mee voor het verplichte eigen risico. Ook voor de zorg uit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Voor wie geldt het eigen risico?

Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering, denk hierbij aan de kosten van bijvoorbeeld de therapeutisch elastische kousen of de kosten van de lymfoedeemtherapie na de 20e behandeling. Het eigen risico geldt voor iedereen die in Nederland woont en 18 jaar of ouder is. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Wat kost huidtherapie?

Huidtherapie wordt deels vergoed uit de basisverzekering en het aanvullende pakket. De vergoedingen verschillen sterk per verzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of de behandeling binnen het door u gekozen zorgverzekeringspakket wordt vergoed of niet.

Wat kost oedeemtherapie?

Wij willen graag een verwijzing van uw huisarts of specialist indien u komt voor oedeemtherapie.

Chronisch
Bij oedeem als gevolg van schade aan het lymfesysteem, worden de eerste 20 behandelingen uit het aanvullende pakket vergoed. Het is mogelijk dat uw aanvullende verzekering niet de volledige 20 behandelingen vergoed. De niet vergoede behandelingen komen in dat geval voor uw eigen rekening. Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen vergoed uit het basispakket. In dit geval wordt u eigen risico dus (gedeeltelijk) verbruikt.

Niet-chronisch
Deze behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Let u hierbij op dat uit deze aanvullende verzekering ook vaak de fysiotherapie behandelingen betaald worden. Indien u hier geen aanvullende vergoeding of een beperkte vergoeding voor heeft, dan komen de behandelingen voor uw rekening.

De vergoeding van hulpmiddelen, zoals steunkousen en de compressiebroek, worden vergoed vanuit de basis verzekering en zal worden verrekend met uw eigen risico. Hier is een verwijzing voor noodzakelijk.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars van Nederland.

Tarieven

Zie pagina Tarieven